Arbetsflödet

Vi vet att det är många småföretagare som tycker det känns jobbigt att hinna med allt som krävs för ha en närvaro på internet. Dels tar det relativt mycket tid att sätta in sig i detta område, dessutom händer det hela tiden väldigt mycket inom området. Jobbar man inte inom området dagligen är det naturligtvis inte alltid så enkelt att ha koll på dessa delar. Samtidigt så blir det allt viktigare att vara närvarande på nätet då dagens kunder nästan uteslutande startar sitt informationssök på nätet. 

Vi vill därför göra det enkelt för dig som småföretagare och för att på ett effektivt och strukturerat sätt ta fram en webbplats så har vi tagit fram följande flöde av arbetet som vi följer. Detta gör det tydligt för dig som kund och du vet vad som kommer hända i de olika stegen. Självklart anpassas arbetet och från fall till fall men i det stora hela följer vi oftast denna modell. Vi försöker även ha så tät kontakt som det bara går utan att det ska störa er i ert dagliga arbete för mycket. Detta så att ni hela tiden ser vad som händer med er webbplats och har chans att påverka innan slutresultatet.

1: Kraven
20%
2: Prototyp
30%
3: Fotografering
40%
4: Byggandet
75%
5: Slutfas
90%
6: Lansering
100%
0 mdkr
Total e-handel i Sverige 2018*
0 %
Tillväxten i sällanköpsvaruhandeln 2017 - Butik*
0 %
Tillväxten i sällanköpsvaruhandeln 2017 - E-handel*

*Källa Svensk Handel