Beroende på omfattning av er webbplats, så kommer vi efter en vecka efter vårt första möte leverera en första prototyp av webbplatsen. Nu har vi satt grunden på webbplatsen och de olika sidor, element och funktioner som vi kom fram till under vårt första möte finns nu för en första granskning. Vi diskuterar gemensamt igenom strukturen och ger olika alternativ där vi känner att det finns olika vägval. Här finns tillfälle se över eller ändra struktur och riktning på webbplatsen för att förhindra fel längre fram i processen. Allt sker med en öppen dialog och vi tycker det är viktigt att allt känns bra för er som kund. När ni är nöjd tar vi arbetet vidare härifrån till nästa fas.

  • Saker vi jobbar med nu....

    - Framtagande av prototyp
    - Granskning av prototyp
    - Se över eventuella justeringar
    - Diskutera eventuella vägval