Kraven är det första som är viktigt att få på plats när vi drar igång ett nytt projekt. Vanligtvis träffas vi personligen vid ett första mötet, om så är möjligt. Det är nu vi sätter grunden för hela projektet, vi går igenom vilka behov du som kund har och vilka förväntningar du har på din webbplats. Vilka är de viktigaste kraven på funktionalitet och vad vill ni uppnå med er webbplats, nu och på sikt. Vi kommer också ge förslag på funktionalitet som vi tycker kan vara värt att ha med . Vi tycker också det är viktigt att diskutera vilka utmaningar som finns också så att dessa kommer upp omgående. Slutligen så jobbar vi gemensamt fram en tidsplan som vi båda tycker känns rimlig och passar oss båda.

 • Saker vi jobbar med nu....

  - Krav
  - Vilken funktionalitet behövs
  - Prioriteringar
  - Tidsplan
  - Utmaningar