Fotografering och hantering av bilder och video blir allt viktigare för att få ett professionellt och bra intryck av en webbplats. Vi kan erbjuda fotografering eller inspelning av kortare videos för er nya webbplats. I denna fas är det ett bra läge att hantera de bilder eller annan media som behövs i projektet. Det är nu vi vet vad det finns för behov och vad som måste tas fram för att få en enhetlig och bra mix av bilder och film. Det kan vara allt från produktbilder till bilder som ska användas för layout. Naturligtvis kan vi använda oss av dina egna bilder om du har bilder som du vill använda på er webbplats eller så tittar vi på alternativet med stockfoton. Eller varför inte en kombination av det vi nämner här? Vi kan även erbjuda fotografering och video med drönare.

  • Saker vi jobbar med nu....

    - Finns behov av bilder
    - Val av bilder
    - Beslut om egna bilder eller ej
    - Fotografering