Byggandet av själva webbplatsen är nu nästa steg i vårt jobb. Du som kund kommer hela tiden få täta uppdateringar om hur jobbet går så du vet vart vi är på väg. Du får tillgång till en testmiljö där du kan följa arbetet under tiden vi bygger. Denna fas är den som är mest tidskrävande, för att snabba på arbetet så är det är viktigt i detta skede att du som kund är med och levererar texter, svarar på frågor och ger tillgång till eventuellt annat material så som bilder, logotyper, ritningar, dokument eller annat som ni vill ha in på sidan. Detta är även den roligaste fasen då vi äntligen börjar se resultat av de idéer och tankar som vi haft.

  • Saker vi jobbar med nu....

    - Vi bygger webbplatsen
    - Skapar en testmiljö
    - Lägger in texter
    - Lägger in bilder och material